© 2012-2020 Beepartners | Vill du veta mer kontakta oss: info@beepartners.se Tel: 0736-127231

Beepartners bin jobbar för en grönare stad!!

Vi erbjuder företag att gynna sin närmiljö och utveckla sitt CSR- och miljöarbete genom fadderskap av bin och bikupor i Göteborg och närliggande kommuner.

CSR Väst